FCBEscola Sweden 2013 – 2018


Över 50,000 barn runt om i världen har redan provat på FCBEscola Camp.

FCBEscola Camp är ett träningsläger som baseras på FCB-modellen, där pojkar och flickor inte bara lär, förbättrar och fulländar samma kompetens som sina hjältar, men också delar de värderingar som Barca är kända för över hela världen: tolerans , respekt, solidaritet, kamratskap, hövlighet och integration.

Målsättning:

  • Lära ut tekniker, taktiska system och arbetsmetoder som FCBarcelona använder i A-laget.
  • Uppmuntra samverkan mellan barn i olika åldrar med olika bakgrund, kultur & intressen. Med den gemensamma nämnaren att man fotboll och FCBarcelona.
  • Upprätthålla bra matvanor och en god hygien.
  • Föra över FCBarcelonas värdegrunder.